Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że od 1 do 31 marca 2023 roku,  będą trwały zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

 

Wypełnione wnioski należy złożyć sekretariacie szkoły do 31 marca 2023r.

 

 

Dokumenty do pobrania: 

1. Wniosek do oddziału przedszkolnego

2 Oświadczenie w sprawie uczestnictwa dziecka w religii

3. Informacje dodatkowe

4. KLAUZULA ZGODY

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że od 1 do 31 marca 2023 roku,  będą trwały zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły przyjmowani będą na podstawie wniosku.

Wzory zgłoszeń i wniosków do klasy I można pobierać ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły. Do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły

Wnioski i zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2023 r.

Wykaz aktualnych obwodów: Obwody

 

Dokumenty do pobrania: 

1. Zgłoszenie dziecka.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Budry

 

Prosimy również przy zapisywaniu dzieci o pobranie i wypełnienie następujących druków, które należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z wnioskiem lub zgłoszeniem dziecka do klasy pierwszej:

  1. Oświadczenie w sprawie uczestnictwa dziecka w religii
  2. Wniosek o objęcie dziecka nauczaniem języka ukraińskiego
  3. Informacje dodatkowe