Nr konta Rady Rodziców 

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

39 9348 0000 0260 0808 2000 0010

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca – Agnieszka Mróz

Z-ca przewodniczącego - Anna Trochimiuk

Skarbnik – Edyta Mróz

Sekretarz - Monika Strojek

 

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca – Dorota Zaorska

Członek – Kornelia Pszczoła

Członek – Agnieszka Jeżak

Członek - Jarosław Walinowicz

Członek - Katarzyna Ziółkowska