Nr konta Rady Rodziców 

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

39 9348 0000 0260 0808 2000 0010

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczący – Andrzej Oleszkiewicz

Z-ca przewodniczącego - Anna Trochimiuk

Skarbnik – Edyta Mróz

Sekretarz - Jarosław Walinowicz 

 

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca – Dorota Zaorska

Członek – Agnieszka Mróz

Członek – Joanna Pszczoła

Członek - Janina Wawer

Członek - Sandra Pawlina