Nr konta Rady Rodziców 

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

39 9348 0000 0260 0808 2000 0010

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca – Monika Strojek

Z-ca przewodniczącego - Katarzyna Ziółkowska

Skarbnik – Edyta Mróz

Sekretarz - Joanna Wojtkiewicz

 

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca – Marta Walinowicz

Członek – Agnieszka Jeżak

Członek – Agnieszka Mróz

Członek - Anna Trochimiuk

Członek - Małgorzata Głowacka