DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach w roku szkolnym 2022/2023
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
 
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 
31 października 2022 r. - względy organizacyjne
17 kwietnia 2023 r. - względy organizacyjne
2 maja 2023 r. - względy organizacyjne
23-25 maja 2023 r. - egzaminy klasy ósmej
26 maja 2023 r. - względy organizacyjne
09 czerwca 2023 r. - względy organizacyjne
 
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.