DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach w roku szkolnym 2020/2021
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
 
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 
7-8 stycznia 2021 r. - względy organizacyjne
25-27 maja 2021 r. - egzaminy klasy ósmej
28 maja 2021 r. - względy organizacyjne
4 czerwca 2021 r. - względy organizacyjne
 
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.