DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach w roku szkolnym 2021/2022
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
 
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 
12 listopada 2021 r. - względy organizacyjne
7 stycznia 2022 r. - względy organizacyjne
25 kwietnia 2022 r. - względy organizacyjne
2 maja 2022 r. - względy organizacyjne
24-26 maja 2022 r. - egzaminy klasy ósmej
17 czerwca 2022 r. - względy organizacyjne
 
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.