Grafik konsultacji organizowanych na terenie szkoły od 1 czerwca 2020 r.

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godziny

Nr sali

Balewicz Wioletta

Piątek

8:00-9:00

2

Czerniawska Marzena

Wtorek

12:00-14:00

2

Jodko Halina

Środa

12:00-14:00

2

Kryłowicz Rafał

Czwartek

11:00-12:00

2

Misiak Anna

Piątek

11:00-12:00

3

Oleszkiewicz Anna

Wtorek

9:00-10:30

3

Oryńczak Mirosława

Wtorek

11:00-13:00

3

Rabij Bogdan

Środa

Czwartek

11:00-12:00

12:00-14:00

3

3

Rabij Mirosława

Poniedziałek

9:00-11:00

2

Tymo Irena

Piątek

11:00-12:00

2