Na podstawie art. 108a pkt 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. u z 2023, poz. 900 z późn. zm.) informuję o wprowadzeniu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach od dnia 25 października 2023 r.

Rafał Kryłowicz

Dyrektor SP Sobiechy

 

Załącznik

1. Regulamin monitoringu