PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

 17 października 2022r.

 W trosce o bezpieczeństwo uczniowie i pracownicy naszej szkoły uczestniczyli w próbnym alarmie przeciwpożarowym nadzorowanym przez strażaków z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

 Uczniowie usłyszeli trzy dzwonki informujące o niebezpieczeństwie i wraz z nauczycielami i wszystkimi pracownikami szkoły natychmiast opuścili budynek. Korzystając z odpowiednich wyjść ewakuacyjnych. Miejscem zbiórki było boisko szkolne.