W imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach

serdecznie zapraszamy na uroczystości związane ze świętem naszej szkoły

organizowanym z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2022 r. godz. 11:00