Projekt "Mała książka - wielki człowiek"
Klasa I otrzymała książki z projektu "Mała książka- wielki człowiek" , które zostały przygotowane z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swojej pierwsze kroki w nauce czytania.
Projekt ma charakter ogólnopolski i jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.