W dniu 15.11.2021 r. nastąpiło rozstrzygniecie konkursu fotograficznego dla klas IV- VIII "KOLORY JESIENI"
Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowania fotografią, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do utrwalania go na fotografii, propagowanie walorów przyrodniczych gminy Budry. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.
Organizatorkami konkursu była Agnieszka Trejbszo i Joanna Dudys
 
"KOLORY JESIENI"