Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym
"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"
 
Założeniem projektu jest:
kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno i tradycję Polski ,kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy.
 
Koordynator projektu w szkole Agnieszka Trejbszo
 
Plakat