W naszej szkole po raz pierwszy odbył się DZIEŃ BEZ HEJTU.
Starsi uczniowie tworzyli ulotki informacyjne oraz plakaty " Dekalog antyhejtowy", zaś młodsi prace plastyczne "Jestem pozytywny nie agresywny".
Wystawę prac uczniów można zobaczyć na dolny holu.
 
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych za pomoc w zorganizowaniu akcji w szkole.
 
Koordynator Anna Misiak i Joanna Dudys.
 
Dzień bez hejtu