Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkolna biblioteka  otrzymała wsparcie finansowe  w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przyczynił się w dużym stopniu do wzbogacenia księgozbioru  o nowe pozycje dodane do szkolnego kanonu lektur, ale także o książki pozyskane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Nowe książki są atrakcyjne i zachęcają do sięgania po nie, są inspiracją do czytania i na pewno będzie to miało wpływ na wzrost liczby wypożyczeń z biblioteki szkolnej. Z przyznanych funduszy zakupiono także dodatkowe meble do biblioteki  i nagrody w konkursach czytelniczych.

Serdecznie dziękujemy i już niebawem zapraszamy naszych uczniów po nowe pozycje.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa