"Wyfrunął, wzbił się, poszybował, odleciał, zawrócił, zniżył lot i wylądował na starej, znanej ziemi."

/zettejot/

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Sobiechach z roku 1983 z całego serca dziękują Pani Katarzynie Kryłowicz, Panu Rafałowi Kryłowiczowi oraz Panu Bogdanowi Rabijowi, za możliwość powrotu do swojej szkoły.

Naszym kochanym nauczycielom: Pani Marii Wasilewskiej, Pani Marii Siemaszko, Pani Zofii Józefowicz i Panu Tadeuszowi Józefowiczowi za obecność. To zaszczyt i duma być Waszymi uczniami.

Ola Basałyk, Bożena Budzyńska, Jan Bryżys, Jolanta Łukasiewicz, Grzegorz Myka, Dorota Ożga, Andrzej Pszczoła, Danuta Teliczan, Maciej Wasilewski. Dziękujemy.