20 maja uczniowie klasy VII i VIII w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyli w warsztatach online prowadzonych przez dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Węgorzewie Ola Rodzewicz

Temat warsztatów: MOJE MOTYWACYJNE DNA.

Były warsztaty określające nasze motywacyjne DNA, czyli dążenia, potrzeby i nagrody, które nas motywują lub demotywują w codziennym życiu, uczeniu się i pracy. Warto to o sobie widzieć, zanim zaplanuje się dalszą ścieżkę edukacji i kariery zawodowej.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wypełnionej dużą dawką wiadomości i inspiracji do osiągania celu.

Dziękujemy bardzo!

wych. klasy VIII Mirosława Rabij