Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie zorganizowała w maju V Powiatowy Konkurs Historyczno-Multimedialnego "Żywa historia". W konkursie wzięło udział 25 uczestników z 5 szkół powiatu: tj. SP Sobiechy, SP Perły, SP Węgielsztyn, SP 1  i SP 2 w Węgorzewie. Pracę konkursową z naszej szkoły przygotował Michał Oleszkiewicz (uczeń klasy VI), którego praca zajęła I miejsce ex aewuo z pracą ucznia SP 2. Gratulujemy!