logo projektu

Już po raz drugi od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego Gmina Budry startuje w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W ramach programu #zdalnaszkoła+ Gmina Budry otrzymała 45000 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zakupione urządzenia trafią do szkół w Więckach i Sobiechach. Dyrektorzy placówek przekażą komputery najbardziej potrzebującym.

Program #zdalnaszkoła+ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Zdalna szkoła +