Próbna ewakuacja szkoły

30 września 2020 r. o godz. 11:20 rozległ się nagle w szkole głośny komunikat: „Pali się!”. Uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pozostali pracownicy, zachowując środki ostrożności, niezwłocznie opuścili budynek szkolny i udali się na miejsce zbiórki- boisko. Szybko sprawdzono, czy nikogo nie brakuje. Okazało się, że wszyscy zdążyli uciec z „płonącego budynku”. Na szczęście były to tylko ćwiczenia-próbna ewakuacja szkoły i po wszystkich działaniach uczniowie z nauczycielami wrócili spokojnie na lekcje.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

M.Cz.