KONKURS

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin naszego Wielkiego Rodaka -  Jana Pawła II,  obchodzonym 16 października Dniem Papieskim, którego tegoroczne hasło brzmi: ” TOTUUS TUUS ( Cały Twój) oraz przeżywanym obecnie miesiącem różańca świętego,  ogłaszam konkurs plastyczny pt. „RÓŻANIEC TO POTĘŻNA BROŃ”.

Zadaniem  konkursowym jest  samodzielne narysowanie, techniką dowolną Papieża Jana Pawła II odmawiającego różaniec.

 Prace zostaną oceniane a najciekawsze  - nagrodzone w poszczególnych kategoriach:

  1. Kl. 0 – I
  2. Kl. II – III
  3. Kl. IV – VI
  4. Kl. VII – VIII

 

Prace należy dostarczyć do Joanny Dudys  do dnia 16 października 2020r.

 

ZACHECAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

A.D.