SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

Sprzątanie ŚwiataSprzątanie ŚwiataSprzątanie świata, a tak naprawdę naszej małej ojczyzny. Tegoroczna akcja różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID – 19. Nie zapominamy jednak , że Ziemia to nasz wspólny DOM i musimy o niego zadbać.

Akcja przebiegała pod hasłem ”Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”. W akcji terenowej wzięli udział uczniowie naszej szkoły – jako najstarsi czyli klasa VIII.

Wśród uczniów pozostałych klas realizowane są zajęcia edukacyjne mające na celu inspirować i motywować do rezygnacji z plastiku tam, gdzie to jest możliwe – życzymy sobie powodzenia by nie zaśmiecać natury takimi odpadami jak plastik.

                                                                                              M.R.