16 stycznia 2020 r. uczniowie wzięli udział w niezwykłej lekcji historii przeprowadzonej przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto. Prowadzący, ubrani w mundury wojskowe, ciekawie opowiadali o historii Polski. Omówili m.in. sytuację międzynarodową II Rzeczypospolitej, etos  żołnierza i ułana. Zaprezentowali ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Niektórzy uczniowie przez chwilę mogli poczuć się żołnierzami, gdyż wzięli udział w pokazie rekonstrukcyjnym. Dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt wojskowy i repliki broni.

Na pewno taka lekcja „przemówiła” do wyobraźni uczniów oraz pomogła im lepiej zrozumieć i zapamiętać  poznane fakty historyczne.

M.Cz.