Gmina Budry realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Jaś i Ola z gminy Budry idą do przedszkola”

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 2 Kadry dla gospodarki, działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Celem projektu jest: 

  • utworzenie nowego miejsca wychowania przedszkolnego , w tym dostosowanego  
    do potrzeb dzieci z  niepełnosprawnościami w miejscowości Budry, 
  • rozszerzenie oferty przedszkola  o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  • zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli do pracy
    z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2019-31.08.2020.

W ramach projektu planuje się:
1) Utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, adaptacja budynku, sfinansowanie bieżącej działalności przedszkola przez 12 miesięcy;
2) Realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, logorytmiki;
3) Dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń.

Dofinansowanie projektu z UE: 518 813,58 zł