2-3.10 odbył się biwak klasy V. Zorganizowany przez panią Elę Fedusio w naszej szkole. Rozpoczęliśmy go zaraz p zakończeniu lekcji wycieczką do sklepu. Po powrocie ze sklepu rozegraliśmy mecz piłki nożnej, który zakończył się wygraną mojej drużyny. Następnie udaliśmy się na stołówkę, gdzie zjedliśmy obiad. Po obiedzie mieliśmy wolny czas dla siebie. O 19.00 przeprowadziliśmy konkurs tańca i śpiewu. Po udanej zabawie
urządziliśmy sobie ognisko. Piekliśmy pyszne kiełbaski. Na koniec ogniska robiliśmy sobie zdjęcia. Po dniu pełnym wrażeń ciężko było zasnąć, więc urządziliśmy zieloną noc. Rano poszliśmy zjeść śniadanie, a potem wybraliśmy się na spacer. Po powrocie ze spaceru zaczęliśmy sprzątać szkołę pakować swoje rzeczy. O godzinie 14.00 przyjechali po nas rodzice i pojechaliśmy do domu. Wspólny biwak okazał się miłą i przyjemną zabawą.

 >>Zobacz więcej zdjęć<<

Julia Zakaszewska kl. V

 

 

Szanowni Rodzice

14 października - Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

(podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela ( tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 191) - art 74.

W tym dniu na życzenie rodziców szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu w godz.8:00-12:00

Uroczysty apel z okazji Ślubowania klasy I oraz Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się 13 października o godz. 10:00.

Przypominamy uczniom o stroju galowym.

W filmie wystąpili:

 • Julia Jarmoluk
 • Lena Melnyczok
 • Jakub Jodko
 • Nikola Maczuga
 • Michał Huszczo
 • Rusłana Rabij
 • Jakub Walczak
 • Aleksy Dowejko
 • Mateusz Wojtkiewicz
 • Oliwia Bojsicka

 • Natalia Szymczak
 • Krzysztof Maciągowski
 • Julia Myka
 • Marcin Huszczo
 • Michalina Kicka
 • Marta Derda
 • Michał Bodnar

„Bo najpiękniejsze
są polskie kwiaty
stokrotki, fiołki
kaczeńce i maki
pod polskim niebem
w szczerym polu wyrosły
ojczyste kwiaty
w ich urodzie, zapachu jest Polska”

 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów oddziału przedszkolnego, klasy I i II naszej szkoły.

 

 1. Cele konkursu:

- rozbudzanie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształcenie zdolności plastycznych i pobudzanie wyobraźni.

        3. Treść pracy

               Tematem pracy plastycznej jest wykonanie bukietu kwiatów ( praca przestrzenna) z różnych  materiałów.

 

 1. Kryteria oceny:

- zgodność z tematem,

- estetyka i pomysłowość

 

        4. Postanowienia końcowe:

               - prace do konkursu przyjmowane będą do 5 listopada 2015r.,

               - prace należy składać w sekretariacie szkoły,

               - wykonane prace będą elementem dekoracji podczas obchodów Święta Szkoły,

               - wyniki konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości Święta Szkoły                                             

        Zapraszamy