Wewnątrzszkolny Konkurs Pięknego Czytania

Rok szkolny 2013/2014

Organizator konkursu:

 • szkolna biblioteka
 1. Cele:
 • wzbudzenie zainteresowania książką,
 • uwrażliwienie na piękno polskiego słowa,
 • kształcenie umiejętności pięknego czytania,
 1. Przebieg:
 • konkurs przebiega w dwóch kategoriach:

a)     klasa I – III

b)    klasa IV – VI

 • konkurs ma dwa etapy:

a)     I etap – wewnątrzklasowy (3 – osobowa komisja wybiera trzech zwycięzców z każdej klasy) – 13-17 stycznia 2014 r.

b)    II etap – wewnątrzszkolny (3 osobowa komisja wybiera 3 zwycięzców z klas I-VI) – 20-24 stycznia 2014 r.

 1. W każdym etapie uczniowie czytają na głos (przed komisją) fragment przygotowanego tekstu epickiego.
 2. Czas czytania nie może przekroczyć 3 minut.
 3. Przygotowując się do konkursu, należy pamiętać o:
 • odpowiednim tempie czytania,
 • starannej dykcji,
 • odpowiedniej modulacji głosu, sposobie akcentowania wyrazów i zdań,
 • prawidłowym przestankowaniu,
 • płynności czytania.
 1. Zwycięzcy konkursu (I, II, III miejsce) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Utwory dla przygotowujących się do konkursu można wypożyczać w bibliotece. Mogą to też być utwory z domowej biblioteczki. Należy pamiętać, że nie mogą to być wiersze, utwory wierszowane.

Mile widziana pomoc rodziców.

Serdecznie zapraszam -

bibliotekarka