Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobiechach

zawiadamia, że 
do dnia 14 kwietnia 2014 r. 
trwają zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkoły 2014/2015.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty) w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego podlegają dzieci urodzone w roku 2009.

Proszę o zabranie ze sobą aktu urodzenia dziecka.