Absolwenci 1953

  1. Michałowski Marcin
  2. Rajkowska Maria
  3. Wiżyńska Krystyna
  4. Pietnoczko Stanisław
  5. Rawski Zenon
  6. Ziółkowska Helena
  7. Kubach Stefania