Absolwenci 1957

  1. Jachiemowicz Zofia
  2. Kupiej Maria
  3. Miszkiel Zofia
  4. Pietnoczko Katarzyna
  5. Stankiewicz Teresa