Absolwenci 1959

  1. Bajdan Maria
  2. Bartoszko Romuald
  3. Jancewicz Czesław
  4. Michałowski Roman
  5. Szocik Helena
  6. Wasilewski Władysław
  7. Żur Irena