Absolwenci 1961

  1. Bałajewicz Maria
  2. Karkut Olga
  3. Lenczewska Czesława
  4. Okułowicz Mieczysław
  5. Rajkowski Józef
  6. Rojek Marianna
  7. Rokicka Bronisława