Absolwenci 1963

 1. Bartoszko Józef
 2. Chomiuk Alina
 3. Kobiałko Janina
 4. Kowalewska Regina
 5. Kozakiewicz Kazimierz
 6. Kutnik Henryk
 7. Linkiel Maria
 8. Mróz Janina
 9. Niekrasz Edward
 10. Pasjak Bronisława
 11. Pietnoczko Władysław
 12. Pitura Helena
 13. Predko Stefan
 14. Rojek Stanisława
 15. Romański Zbigniew
 16. Smolińska Irena
 17. Tomasiak Krystyna
 18. Walnicki Józef
 19. Ziółkowski Mieczysław