Absolwenci 1965

 1. Bojsicka Krystyna
 2. Borsuk Marian
 3. Dowejko Krystyna
 4. Duda Jan
 5. Dworzecka Krystyna
 6. Karkut Władysław
 7. Karpiński Eugeniusz
 8. Kozak Stanisława
 9. Niekrasz Janina
 10. Pietnoczko Eugenia
 11. Prusińska Halina
 12. Rajkowski Stanisław
 13. Romanowicz Krystyna
 14. Szumski Jan
 15. Taliczan Genowefa
 16. Zielepucha Janina
 17. Ziółkowska Janina