Absolwenci 1966 – brak absolwentów

Klasa siódma promowana do klasy ósmej