Absolwenci 1967 – pierwsza klasa ósma

 1. Budzicki Jan
 2. Foryś Teresa
 3. Hnat Maria
 4. Konopko Danuta
 5. Kozak Barbara
 6. Lichota Stanisław
 7. Liminowicz Teresa
 8. Michałowski Tadeusz
 9. Predko Roman
 10. Zielepucha Władysław
 11. Konopko Kazimierz
 12. Liszewski Adam
 13. Popławski Jan
 14. Rojek Janina
 15. Wierzbicka Krystyna