Absolwenci 1969

 1. Bakoś Michał
 2. Bazylewicz Stanisław
 3. Biłas Zofia
 4. Bojar Roman
 5. Dąbrowski Roman
 6. Derda Zygmunt
 7. Duda Anna
 8. Dźwiniel Ewa
 9. Foryś Stanisław
 10. Jawelska Lucyna
 11. Kutnik Marianna
 12. Lichota Danuta
 13. Liszewski Wiesław
 14. Obrał Barbara
 15. Pawliszyn Kazimierz
 16. Rusak Wanda
 17. Skrodzki Henryk
 18. Skrodzki Kazimierz
 19. Szumski Ryszard
 20. Wus Stanisław
 21. Wysocka Danuta
 22. Wysocki Ryszard
 23. Ziółkowski Józef