Absolwenci 1971

 1. Bakoś Włodzimierz
 2. Biłas Stefan
 3. Błaszczyk Andrzej
 4. Bud-Gusajim Władysław
 5. Chruszcz Anna
 6. Derda Stefania
 7. Głogowski Edward
 8. Grzyb Marian
 9. Jancewicz Jan
 10. Janowicz Helena
 11. Kamela Tadeusz
 12. Karch Ryszard
 13. Kazberuk Wanda
 14. Koszczyc Romuald
 15. Krzywiński Bogdan
 16. Lelo Jadwiga
 17. Lichota Zygmunt
 18. Liminowicz Lucyna
 19. Olejnik Józef
 20. Palica Marek
 21. Pawliszyn Ireneusz
 22. Pieknik Stanisława
 23. Poniatowski Zbigniew
 24. Popławska Anastazja
 25. Popławski Stanisław
 26. Rajkiewicz Marianna
 27. Rajkiewicz Teresa
 28. Tymo Władysław
 29. Wasilewski Stanisław
 30. Wojtkiewicz Franciszek
 31. Zielepucha Elżbieta