Absolwenci 1987

 1. Basałyk Irena
 2. Dowgiałło Dariusz
 3. Dzięgielewska Dorota
 4. Fok Stanisław
 5. Kaczmarczyk Elżbieta
 6. Kowalewska Małgorzata
 7. Kutnik Małgorzata
 8. Kutnik Marek
 9. Kwoka Zbigniew
 10. Myka Elżbieta
 11. Okrągły Dariusz
 12. Ożga Agnieszka
 13. Pszczoła Zbigniew
 14. Rajkowska Bożena
 15. Rajkowska Marta
 16. Sieklicka Małgorzata
 17. Smoliński Robert
 18. Tomczyk Joanna
 19. Trejbszo Jarosław
 20. Wegnerowska Urszula
 21. Kozak Anna

wych. Tadeusz Józefowicz