Pani Elu- dziękujemy!

 

29 sierpnia 2022 roku pracownicy szkoły ze wzruszeniem pożegnali odchodzącą na świadczenie kompensacyjne p. Elżbietę Fedusio- nauczycielkę języka polskiego. W imieniu społeczności szkolnej pożegnał nauczycielkę pan dyrektor Rafał Kryłowicz, który podziękował polonistce za wspólną, owocną pracę, za cierpliwość, za zaangażowanie, za życzliwość. Pan dyrektor złożył p. Eli serdeczne życzenia- pomyślności, zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wspaniałych ludzi wokół.

           Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Żywimy przekonanie, że p. Elżbieta Fedusio odczuwa pełną satysfakcję ze swojej pracy z dziećmi i młodzieżą w naszej szkole.

 

„ Nie, nic się nie kończy:
nie kończy się niebo,
nie kończy się ziemia.
Nie kończą się drogi, pola i morza.
Dlatego idź przed siebie –
Idź! Odważnie stawiaj kroki.”

 

Dziękujemy!