DOKUMENTY SZKOŁY

 

1. Statut Szkoły - 2018r.

2. Program Profilaktyczno - Wychowawczy