foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
874377016
spsobiechy@wp.pl
S P Sobiechy

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 60 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”, która znajduje się na korytarzu szkoły.


Copyright Š 2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach Rights Reserved.