foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
874377016
spsobiechy@wp.pl
S P Sobiechy

31.05.2019 r. w Bartoszycach odbył się IX Ogólnopolski a XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski "POZNAJ NASZ KRAJ", uczniowie recytowali 
wiersze ukraińskich poetów w przekładzie na język polski. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice, Maria Kącka kl.IV i Rusłana Rabij kl.VIII.
Rusłan Rabij zdobyła tytuł Laureata. Gratulujemy!

I. Tymo

>>Zobacz więcej zdjęć<<


Copyright Š 2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach Rights Reserved.